Logo Buro Wittenburg

Werken met Trainingsacteurs

Om optimaal gebruik te maken van acteurs bij trainingen, opleidingen en onderzoek hebben wij een "train de trainer" workshop ontwikkeld. Daarin wordt op een actieve manier gewerkt aan het verkennen van de mogelijkheden van het gebruik van acteurs binnen uw eigen opleidingen. In deze workshop maken wij u wegwijs in de vele mogelijkheden die het werken met trainingsacteurs biedt. Verder wordt veel aandacht besteed aan de werkwijze binnen een training die het gebruik van acteurs met zich meebrengt. Onderwerpen als casuïstiek, werkvormen, taakverdeling trainer - acteur en feedback komen aan de orde.


Heb je interesse om optimaal te kunnen werken met trainingsacteurs?

Persoonlijke informatie

* Verplicht veld