Gesprekstechnieken in de zorg

Het voeren van belangrijke gesprekken verdient aandacht

Het oefenen van belangrijke gesprekken in de zorg
Moeilijke maar belangrijke gesprekken komen in de zorg veel voor. In de communicatie rond het donorcodicil bijvoorbeeld, wanneer duidelijk is dat een patiënt geen levenskansen meer heeft. Met trainingen kun je heel gericht gesprekstechnieken voor deze moeilijke situaties oefenen en verfijnen.

De professionele trainingsacteur kan daarin een rol spelen die reëel is en ook psychologisch klopt. Deze wijze van trainen heeft zich bewezen als een effectieve methode, die helder krijgt waar en op welke wijze de communicatie kan verbeteren.

Buro Wittenburg zet deskundige en ervaren trainingsacteurs in bij bijvoorbeeld huisartsen in opleiding in het AMC, het Leids UMC, het UMC Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek. Medisch specialisten van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem geven hoog op over nut en inzichten van de training gesprekstechnieken voor patiëntgesprekken.


Heb je interesse om te werken met acteurs van Buro Wittenburg?

Interesseformulier

*Verplicht veld