Werken met Trainingsacteurs

Om optimaal gebruik te maken van acteurs bij trainingen, opleidingen en onderzoek hebben wij de workshop ‘Train de trainer’ ontwikkeld. Daarin wordt op een actieve manier gewerkt aan het verkennen van de mogelijkheden van het gebruik van acteurs binnen uw eigen opleidingen.

In deze workshop maken wij u wegwijs in de vele mogelijkheden die het werken met trainingsacteurs biedt. Buro Wittenburg werkt met ruim 120 acteurs. Die beschikken over uiteenlopende specialismen, die voor een breed scala aan opdrachten en werkvormen ingezet worden.

Verder wordt veel aandacht besteed aan de werkwijze binnen een training die het gebruik van acteurs met zich meebrengt. Onderwerpen als casu├»stiek, werkvormen, taakverdeling trainer – acteur en feedback komen aan de orde.


Heb je interesse om te werken met acteurs van Buro Wittenburg?

Interesseformulier

*Verplicht veld