Gespreksvaardigheden in de Zorg en bij de Overheid

Moeilijke maar belangrijke gesprekken komen in de zorg veel voor. In de communicatie rond behandelingsmogelijkheden bijvoorbeeld. Met trainingen kunt u heel gericht gesprekstechnieken oefenen en verfijnen. Buro Wittenburg zet deskundige en ervaren trainingsacteurs in bij bijvoorbeeld huisartsen in opleiding en medisch specialisten. Zij geven hoog op over nut en inzichten van de training gesprekstechnieken voor patiƫntgesprekken.

Voor ambtenaren in uiteenlopende functies maakt het beheersen van gesprekstechnieken de communicatie effectiever. De baliemedewerker in gesprek over een vergunningaanvraag en de beleidsambtenaar die de wethouder adviseert hebben baat bij het kunnen toepassen van gesprekstechnieken. Met ervaren acteurs van Buro Wittenburg staan de trainingen heel dicht op de realiteit. Voor functies als Opsporingsambtenaren en medewerkers van de sociale dienst die ook sanctionerende gesprekken voeren helpen naast gesprekstechnieken ook agressietrainingen om in lastige situaties optimaal te kunnen handelen.