Het belang van intrinsieke motivatie bij Schuldhulpverlening

Centraal thema bij jubileum Humanitas Raalte

Onlangs vierde Humanitas in Raalte haar 10 jarig jubileum. Humanitas deed dit op passende wijze door zich met met alle partnerorganisaties te buigen over een duurzame oplossing van schuldenproblematiek. Een probleem waar zij in de dagelijkse werkzaamheden steeds meer mee te maken krijgen.

Dr. Nadja Jungman, lector Schulden & Incasso van de Hoge School Utrecht was uitgenodigd om te leggen hoe je kunt werken aan intrinsieke motivatie van mensen met schulden. Om dit levendig te maken voor het publiek kroop ik in de huid van een vrouw met schulden en voerde een eerste gesprek met Nadja in de rol van vrijwilligster bij Humanitas.

Ik kon ervaren wat haar voorgestelde werkwijze met me deed en ervoer in levenden lijve het respect van de manier waarop ze mij keuzevrijheid bood. Uiteraard hadden we goed voorgesproken wat we wilden laten zien aan het publiek.

Bewust was er geen volledig script geschreven. Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen was ervoor gekozen het contact ter plekke laten ontstaan, zodat datgene wat er ontstond, ook echt was. En dat was voelbaar bij het publiek.

Humanitas, dank dat ik een bijdrage mocht leveren aan deze mooie middag en complimenten voor het geweldige werk wat jullie verzetten.

Gonnie Kleine
Trainingsacteur
Buro Wittenburg

Humanitas Raalte heeft ter gelegenheid van haar 10 jarig bestaan op 18 maart 2016 een conferentie georganiseerd met de titel: Help…..hoe word en blijf ik financieel gezond ?!!

Door het uitbeelden van een praktijk-casus wilden we laten zien hoe een effectieve ondersteuning van mensen met schulden kan bijdragen aan een duurzame oplossing.
Buro Wittenburg heeft ons in contact gebracht met Gonnie Kleine. Samen met de lector Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht, dr. Nadja Jungmann, is de casus zeer treffend voor het voetlicht gebracht ten behoeve van alle samenwerkingspartners van Humanitas. Alle lof en complimenten van alle aanwezigen op de conferentie.

Jan Viscaal
Voorzitter Humanitas Raalte