Onze jonge Trainingsacteurs

Intervisie en bijscholing

Jaarlijks gaan we met de trainingsacteurs die “de jonge garde” van Buro Wittenburg vormen om tafel zitten. Onder begeleiding van Kees van Loenen en Peter Timmers gaan ze deze avond gebruiken om ervaringen uit te wisselen, en waar nodig de gereedschapskist van het vak van trainingsacteur bij te vullen.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn:

  • Hoe gaat het geven van feedback, kun je daar een eigen stijl in ontwikkelen?
  • Zijn er bepaalde communicatietheorieën waar je met je mede trainingsacteurs over wilt sparren?
  • Hoe loopt het contact met trainers, en gaat dat soms verrassende anders?
  • In wat voor onverwachte situaties ben je terecht gekomen, en hoe heb je dat opgelost?

Deze en andere onderwerpen komen deze avond aan de orde.